MVO-statement

Dit is ons MVO-statement. Of liever gezegd, het statement dat we maken met ons MVO-beleid. We vinden het namelijk meer dan belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energie-, water- en telecomsector. Dit is hoe we die toekomst zien.

Wij werken aan een toekomst waarin zelfvoorzienende projecten en de decentrale opwek van energie een grote rol spelen. Elektrisch vervoer zal een grotere energieafname als gevolg hebben waarop het elektriciteitsnet voorbereid moet worden. In de water- en telecomsector wordt digitalisering ingezet en verbeterd voor een hogere efficiëntie en effectiviteit.

Tijdens de Great Place To Work-audit bleek dat we ons MVO-beleid beter kunnen en moeten uitdragen: wat is onze visie en hoe kunnen wij als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen? Dat werkten we uit in drie afzonderlijke doch in elkaar grijpende elementen: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Iedereen krijgt de ruimte en het vertrouwen om zijn of haar eigen carrière vorm te geven. De organisatie speelt hierin een faciliterende rol. In ruil daarvoor doen wij een beroep op ieders intrinsieke motivatie om zichzelf van daaruit te ontplooien. Hieruit worden geweldige initiatieven geboren.

Neem bijvoorbeeld de door onze collega’s in het leven geroepen vitaliteit en fun commissie, die regelmatig leuke sportieve uitjes oplevert.

Milieu

Omdat we op verschillende locaties werken, kunnen we met bewuste keuzes ten aanzien van ons wagenpark een substantieel verschil maken op het gebied van milieu.

Bijvoorbeeld door te streven naar een overwegend deel elektrische auto’s. Al meer dan 95% van onze mensen rijdt in een volledig elektrische auto, waarmee we een indrukwekkend aantal kilo’s CO2 besparen! Jaar in, jaar uit.

Maatschappij

Tijdens ons 12-jarig bestaan, haalden we geld op voor onder andere stichting De Milieujutter op Terschelling en stichting Energy4All. Ook organiseerden we een sponsoractie voor de Plastic Soup Foundation en doneerden we €2500,- aan de World Cleanup Day. Maar ook op individueel niveau sponsoren we goede doelen. Zo deed een collega bij een opdrachtgever mee aan de ‘Alpe d’HuZes’ en hebben vier collega’s de Dam tot Damloop gelopen voor het goede doel.

MVO-dagen

Een aantal jaren geleden hebben we MVO-dagen in het leven geroepen. Speciale dagen waarop we extra veel aandacht besteden aan alle beschreven elementen. We kapten bijvoorbeeld bomen op de Leersumse Heide voor Staatsbosbeheer en knapten een buitenruimte op van een nieuwe huisvesting in Nijmegen voor stichting Pluryn.

Dit doen we primair vanwege het maatschappelijk belang maar ook om onze onderlinge band en daarmee onze bedrijfscultuur te versterken.