Procesverbeteraar voor
congestiemanagement

Netcongestie; de capaciteit van het elektriciteitsnet is niet genoeg om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Een probleem in de energiesector dat nog jaren actueel zal blijven. Een van de oplossingen is de wettelijke verplichting om congestiemanagement toe te passen en dat levert veel werk op voor netbeheerders.

Wij leverden een procesverbeteraar om de berg werk te verzetten die kwam kijken bij het toepassen van congestiemanagement. Onder andere voor het opstellen, optimaliseren en implementeren van processen.

Deze case in ’t kort

De klant: Een grote netbeheerder in de energiemarkt.

De uitdaging: Het opstellen en verbeteren van de processen rondom congestiemanagement, om vervolgens de processen te implementeren.

De aanpak: Uitvoeren gestructureerde procesanalyse en (bege)leiden van de procesimplementatie.

Het resultaat: Een nieuw geïmplementeerd en zelfstandig lopend proces, klaar voor de toekomst.

De uitdaging

Het steeds drukkere stroomnet zorgt ervoor dat netbeheerders flexibeler moeten omgaan met het beschikbare vermogen op het net. Een uitdaging die de komende tien jaar zeker nog zal bestaan. Congestiemanagement is een van de oplossingen om flexibeler om te gaan met het vermogen op het net. Nadat er een nieuwe netcode congestiemanagement afgegeven werd lag er te veel werk voor de bestaande afdeling. Daarvoor werd een van onze business consultants ingevlogen.

De uitdaging van deze opdracht zat in het analyseren en aanpassen van bestaande processen, het opstellen van nieuwe processen én het implementeren van die processen om congestiemanagement toe te kunnen passen.

De aanpak

Doordat onze consultant een tijd lang verantwoordelijk was voor het opzetten van het proces congestiemanagement, had deze veel inzicht in de processen binnen de afdeling marktdiensten. De BPM-methode vormde de basis voor het uittekenen van de processen en legde alle afhankelijkheden bloot. Het nieuwe proces congestiemanagement werd afgestemd met stakeholders.

Vervolgens moest het van papier naar realiteit. Bij de implementatie van de processen werd nauw samengewerkt met de volgende Product Owners en onderliggende teams: Contractopvoer, Contractverwerking, Ontsluiting, Vergoeding en Facturatie.

Het resultaat

Door het goede contact met de stakeholders en de opdrachtgever wisten we de nodige informatie boven tafel te krijgen. De essentie van de processen werd duidelijk en het implementatieproces is daardoor een soepel lopend proces geworden. We vullen nu een coördinerende rol in en functioneren tijdelijk als kennishouder.

“Gedurende mijn opdracht heb ik veel vrijheid en vertrouwen gekregen van de opdrachtgever om ze te helpen bij het implementeren van congestiemanagement. Daardoor heb ik in korte tijd veel gezien en ervaren, waardoor in korte tijd mooie stappen heb kunnen zetten in mijn ontwikkeling”

Heb je een vraag over deze case?

Wil je meer weten over deze uitdagende case? Laat het ons weten, dan vertellen we je er meer over.

Wil jij dit ook doen?

Heeft deze case je geïnspireerd en klinkt dit als een project waar jij ook je tanden in had willen zetten?

Dan vind je hier onze openstaande vacatures en wie weet schrijf jij de volgende case.