Data-analist bij een regionale
netbeheerder in de energiesector

Twee data-analisten van een regionale netbeheerder in de energiemarkt, vonden elders een uitdaging. De bestaande, dagelijkse werkzaamheden (en daarmee de continuïteit van de organisatie) kwamen in gevaar en daar moest snel een oplossing voor worden gevonden. We zetten een data-analist in.

Deze case in ’t kort

De klant: Een regionale netbeheerder in de energiemarkt. Een grote organisatie met een gevestigde naam.

De uitdaging: De continuïteit van de organisatie borgen vanwege het vertrek van twee data-analisten.

De aanpak: Gestructureerde werkwijze en overlegstructuren zodat prioriteiten kwamen bovendrijven en werden geadresseerd.

Het resultaat: Opvang van de dagelijkse werkzaamheden en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen.

De uitdaging

Het vertrek van twee data-analisten die een structurele rol vervulden binnen de organisatie, bracht de continuïteit van de organisatie in gevaar. In de zoektocht naar een meer permanente oplossing werd onze IT-consultant ingehuurd voor de functie van data-analist, samen met een tweede, externe data-analist.

De uitdaging van deze opdracht zat ‘m vooral in het omgaan met de methoden en materialen die werden achtergelaten door de voorgangers. Dit in tegenstelling tot opdrachten die een specifiek doel dienen en waar de kaders from scratch kunnen worden bepaald. Niet dat de bestaande methoden en materialen per se ‘minder goed’ waren, maar het navigeren aan de hand van eigen inzicht werd hierdoor lastiger.

De aanpak

Na de overdracht door de vorige data-analist, werd de werkwijze bepaald, voornamelijk de manier waarop het nieuwe projectteam met elkaar zou communiceren en de voortgang zou meten.

Eens per week werd er een check-in meeting met het projectteam georganiseerd, een soort stand-up waarin iedereen kort vertelde hoe het met hem/haar gaat en welke voortgang er werd geboekt.

Daarnaast organiseerden we eens per twee weken een teammeeting waarin het werkthema met het projectteam werd besproken. Ook werd er eens in de twee weken een meeting georganiseerd waarin de belangrijkste werkzaamheden voor de opvolgende twee weken stapsgewijs en op individueel niveau werden doorgenomen.

Het resultaat

Succes was geboekt wanneer de dagelijkse werkzaamheden werden opgevangen, zonder verlies van resultaat en kwaliteit. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld het beantwoorden van data-analysevragen vanuit de business maar ook het verbeteren van de bestaande scripts en dashboarding. En dat deden we. Succesvol!

Een belangrijke verbetering die werd doorgevoerd, was het automatiseren van terugkerende analyses. Bestaande processen werden hiermee geoptimaliseerd omdat een gedeelte handmatig werk werden weggenomen.

Deze opdracht bood ons de kans om een organisatie van dergelijke omvang beter te leren kennen. En naast het feit dat de oorspronkelijke doelstelling werd gehaald (het opvangen van de dagelijkse werkzaamheden), gaf het ons óók de mogelijkheid om verbetering in de bestaande structuur door te voeren, die het makkelijker en duidelijker maakten voor de volgende data-analist.”

Heb je een vraag over deze case?

Wil je meer weten over deze uitdagende case? Laat het ons weten, dan vertellen we je er meer over.

Wil jij dit ook doen?

Heeft deze case je geïnspireerd en klinkt dit als een project waar jij ook je tanden in had willen zetten?

Dan vind je hier onze openstaande vacatures en wie weet schrijf jij de volgende case.