Als ketenmanager aan de slag
met PowerBI dashboards over klanttevredenheid

Voor een groot telecombedrijf met glasvezelaansluitingen door heel Nederland ontwikkelden we een PowerBI dashboard. Hiermee werd inzichtelijk gemaakt hoe hoge scores uit het klanttevredenheidsonderzoek zich verhielden tot de gerealiseerde aansluitingen. Deze weken namelijk van elkaar af. Ook heeft de geleverde ketenmanager ervoor gezorgd dat de samenwerking met de monteurs beter werd, waardoor het aantal afmeldcodes voor glasvezelinstallaties gereduceerd werd en de inkomsten stegen.

Deze case in ’t kort

De klant: Een groot telecombedrijf met glasvezelaansluitingen door heel het land.

De uitdaging: Inzichtelijk maken hoe de klanttevredenheidsscores zich verhouden tot de daadwerkelijke gerealiseerde aansluitingen.

De aanpak: Belonderzoek uitgevoerd en een PowerBI dashboard ontwikkeld en het versterken van de samenwerking met de monteurs.

Het resultaat: Een PowerBI dashboard waarin huisbezoeken bij klanten en de opvolging daarvan inzichtelijk is gemaakt.

De uitdaging

Doordat klanten soms niet aangesloten werden terwijl zij wel een abonnement hadden afgesloten, daar gaat iets niet lekker. Een voorzichtige tussentijdse conclusie was dat het gehele klantproces wat stroef verliep. Maar waar zat dan de crux?

De uitdaging van deze opdracht was het inzichtelijk maken van de verhouding van de klanttevredenheidsscores tot de daadwerkelijk geboekte resultaten. De resultaten kwamen namelijk niet overeen met de data die we hadden. Eigen data liet zien dat een deel van de verkochte pakketten uiteindelijk niet geïnstalleerd werd bij de klant. Regelmatig werd door de monteur daarbij de afmeldcode gemeld dat de klant niet thuis was. Doordat dit vervolgens niet opgevolgd werd liep de opdrachtgever inkomsten mis en daarnaast had dit een slechte invloed op hun reputatie. Tijd om die verhoudingen te controleren.

De aanpak

De eerste stap was een belonderzoek om te achterhalen hoe de klant het contact van bestelling tot installatie heeft ervaren. Hiermee werd het klantproces volledig in kaart gebracht en werden de bottlenecks gevonden. Uit dit onderzoek bleek dat er in sommige gevallen helemaal geen monteur langs was geweest voor de installatie. En in veel gevallen was er geen sprake van opvolging.

Omdat uit het belonderzoek bleek dat de afmeldcodes niet erg betrouwbaar waren werd er ook naar de monteurs gekeken. Zij zijn voor de opdrachtgever niet alleen het visitekaartje, maar ook de ogen en oren in het veld. Door hen te betrekken bij het proces, het gesprek met ze aan te gaan en ze in het zonnetje te zetten waren ze bereid om een extra stap te zetten voor de klant.

Het resultaat

Om alle data inzichtelijk te maken hebben we een PowerBI dashboard ontwikkeld. Daarin worden de huisbezoeken aan klanten en de opvolging ervan inzichtelijk gemaakt. Nu heeft de opdrachtgever een betrouwbaar beeld over hoe de scores uit het klanttevredenheidsonderzoek zich ook in de toekomst verhouden tot het daadwerkelijke resultaat.

Daarnaast is de samenwerking met de monteurs versterkt, waardoor het aantal afmeldcodes gereduceerd is.

Deze opdracht heeft me veel geleerd over het reilen en zeilen binnen een grote organisatie en de verschillende lagen van de telecomsector. Het meedraaien met de business en hen ondersteunen met inzichten uit data was uitdagend en erg leuk. Daarnaast heb ik veel vrijheid gekregen om mee te kijken bij verschillende afdelingen en op meer vlakken een bijdrage te leveren aan het bedrijf. Al met al een leuke en leerzame opdracht!’’  

Heb je een vraag over deze case?

Wil je meer weten over deze uitdagende case? Laat het ons weten, dan vertellen we je er meer over.

Wil jij dit ook doen?

Heeft deze case je geïnspireerd en klinkt dit als een project waar jij ook je tanden in had willen zetten?

Dan vind je hier onze openstaande vacatures en wie weet schrijf jij de volgende case.