Projectmedewerker voor een jong
telecomnetwerkbedrijf

Een jong telecomnetwerkbedrijf met grote ambities, gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en exploiteren van breedband internet- en telecomoplossingen, is al een paar jaar bezig met de uitrol van snel internet. Daarbij hadden ze hulp nodig op het gebied van projectmanagement.

Deze organisatie is uniek vanwege een eigen, hybride netwerk dat uit glasvezel en radioverbindingen bestaat. Waar mogelijk voorzien ze internetontsluiting via glasvezel maar wanneer dit niet rendabel is, wordt een radioverbinding ingezet. Hierdoor is het mogelijk om ook de woningen in de buitengebieden te voorzien van snel internet.

Deze case in ’t kort

De klant: Een jong, ambitieus telecomnetwerkbedrijf.

De uitdaging: Het opzetten, inrichten en optimaliseren van een projectmanagementsysteem en -proces.

De aanpak: Via analyse naar verantwoordelijkheid, implementatie en optimalisatie.

Het resultaat: Vastgelegde overlegstructuren, ondertekende contracten, beschreven en verankerde processen en standaardisering van documentbeheer.

De uitdaging

Deze organisatie had behoefte aan professioneel projectmanagement om meerdere aannemers te kunnen aansturen. Wat ons met name uitdaagde, was de ontwikkeling van nieuwe relaties, structuren, documenten, systemen en processen. Maar ook de coaching van medewerkers en de kennisoverdracht op het gebied van projectmanagement.

De aanpak

Eerst analyseerden we de daadwerkelijke organisatiebehoefte. Door middel van interviews en een actieve rol binnen de dagelijkse werkzaamheden, konden we een helder beeld schetsen van de as is en de to be-situatie.

We voelden ons al vanaf het begin verantwoordelijk voor het project en na een aantal dagen namen we de leiding over. Dat betekent dat we de kaders bepaalden, overlegstructuren installeerden, stuurgroepen inrichtten en de prioriteiten bepaalden. Hierdoor werd ook voor de aannemer direct duidelijk wat er nog gedaan moest worden. En juist omdat we het allemaal samendeden, boekten we al snel successen.

Het resultaat

De overlegstructuren met de aannemer werden vastgelegd en de benodigde contracten opgesteld en ondertekend. De logistieke werkwijze (waaronder het bestellen van materialen en netwerkonderdelen) werd uitvoerig beschreven en verankerd in de processen. Ook werd de standaardisering steeds verder doorgevoerd in het documentbeheer en documenteerden we procesomschrijvingen, compleet met taken en verantwoordelijkheden van de projectmedewerkers.

We hadden alles zo ingericht dat we samen met de aannemer in een bouwteam zaten. We namen dus geen directieve rol in ten opzichte van de aannemer maar we wilden er samen een succes van maken. Door middel van open projectmanagement; problemen werden samen besproken en opgelost. Een duurzame relatie dus, want ieder volgend project dat we met elkaar doen, zal kwalitatief beter worden tegen minder kosten omdat de aannemer zich richt op de gezamenlijke bijdrage.

Heb je een vraag over deze case?

Wil je meer weten over deze uitdagende case? Laat het ons weten, dan vertellen we je er meer over.

Wil jij dit ook doen?

Heeft deze case je geïnspireerd en klinkt dit als een project waar jij ook je tanden in had willen zetten?

Dan vind je hier onze openstaande vacatures en wie weet schrijf jij de volgende case.