Het energienet klaarmaken
voor de toekomst

Het energienet klaarmaken voor de toekomst en miljoenen aan investeringen die goed terecht moeten komen: het valt of staat met een goede samenwerking. Zowel intern als extern, tussen de netbeheerder en hun onderaannemers.

Deze case in ’t kort

De klant: Een klant uit de energiesector

De uitdaging: Begeleid het projectteam om flexibeler te kunnen omgaan met de energietransitie.

De aanpak: Operationele en tactische zaken oppakken en huidige processen optimaliseren.

Het resultaat: Verbeterde processen, geoptimaliseerde samenwerkingen en verbeterde werkpakketvoorspellingen.

De uitdaging

De energietransitie vraagt om veel investeringen in de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Er zijn ontzettend veel resources nodig om het net überhaupt draaiende te houden, laat staan uitbreiden.

Door de opkomst van zonnepanelen, windmolenparken, datacenters, elektrische auto’s en de elektrificatie van productieprocessen, raakte de energietransitie in een stroomversnelling. Waar energiebedrijven eerder een relatief voorspelbaar karakter hadden, werden ze steeds complexer. Ook de grotere bedrijven moeten ineens sneller van koers kunnen veranderen en dit vraagt veel van de organisaties én hun werknemers. Aan ons de taak om hen bij deze uitdaging te helpen!

De aanpak

Met een intensieve samenwerking en een prominente plek in het projectteam, hielpen wij de klant met deze transitie. We ondersteunden het projectteam door enerzijds operationele en tactische taken op te pakken, en anderzijds kritisch te kijken naar de huidige processen en werkwijzen. De business consultant pakte het voortouw in de veranderprocessen en nam het hele team hierin mee.

Het resultaat

Het afsluit- en storingsproces én de sturing op het inspectieteam zijn verbeterd. Ook optimaliseerde de samenwerking tussen de verschillende teamleden door middel van een RASCI/procesplaat en nu kan het toekomstige werkpakket beter voorspeld worden.

We zijn erg tevreden over de samenwerking! Door de intensieve afstemming van verwachtingen en het stellen van de juiste prioriteiten, konden we écht onze toegevoegde waarde aantonen. Daarnaast bood de opdrachtgever ons voldoende ruimte om te ontwikkelen en meer verantwoordelijkheden op te pakken, en dát was weer goed voor onze leercurve!

Heb je een vraag over deze case?

Wil je meer weten over deze uitdagende case? Laat het ons weten, dan vertellen we je er meer over.

Wil jij dit ook doen?

Heeft deze case je geïnspireerd en klinkt dit als een project waar jij ook je tanden in had willen zetten?

Dan vind je hier onze openstaande vacatures en wie weet schrijf jij de volgende case.