2e jaar Great Place to Work!

29 juli 2021

Voor het 2e jaar op rij hebben we de erkenning gekregen dat we een Great Place to Work zijn vanaf juni 2021! Deze titel dragen we het komende jaar dus weer vol trots. Het is voor ons een indicatie dat we met de juiste dingen bezig zijn.

Vrijdag 16 juli hebben we de Trust Index met het hele team besproken bij Innstyle in Maarssen. Waarop hebben we hoger gescoord, waarop lager en vooral waarom is dat zo?

De middag hebben we gebruikt om met elkaar de belangrijkste aandachtspunten te bespreken. Na de verdiende (zomer)vakanties werken we samen verder aan de verbeteringen die vrijdag naar voren zijn gekomen.

De methode van Great Place To Work

Het Great Place To Work onderzoek bestaat uit twee delen; het werkgeversonderzoek (de Culture Audit) en het medewerkersonderzoek (de Trust Index).

De Culture Audit vertegenwoordigt de visie van het management op de bedrijfscultuur. Met 5 open vragen wordt inzicht gegeven in de organisatiecultuur.

De Trust Index vertegenwoordigt de ervaringen van alle medewerkers. 65 Stellingen worden beantwoord met zeer negatief, negatief, voldoende, positief of zeer positief. De uiteindelijke totaalscore wordt bepaald door het percentage van de gegeven antwoorden wat ‘positief’ en ‘zeer positief’ is. Bij een score hoger dan 70% mag je de titel Great Place to Work dragen.

De resultaten

Met een totaalscore van 86% hebben we 2 procentpunten gewonnen t.o.v. van vorig jaar! Daarnaast is de deelnamegraad dit jaar wederom 100%. Het is super om te zien dat we ons allemaal betrokken voelen en graag willen bijdragen.

De scores per dimensie zien er dit jaar als volgt uit:

Geloofwaardigheid 88% (+ 5%)

Respect 87% (+ 1%)

Eerlijkheid 88% (+/- 0%)

Trots 75% (+/- 0%)

Kameraadschap 90% (+ 1%)

Dat we op de dimensie geloofwaardigheid zo’n mooie sprong hebben gemaakt, ligt in lijn met de aandachtspunten van vorig jaar. We hebben samen met succes aan de verbeteringen gewerkt om deze dimensie naar een hogere score te krijgen.

Aandachtspunten bepalen

Gedurende de middag hebben we in groepen besproken wat ieders aandacht trok. De groepen werden ingedeeld op basis van het functieniveau. Junior, medior en senior consultants konden zo met “gelijkgestemden” bespreken wat voor hen de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Iedere groep heeft de eigen bevindingen op een A0 gepresenteerd. Daarop stond een schets van de huidige situatie en het ideaalbeeld, aangevuld met aanbevelingen om daar te komen. Na de teamdag zijn deze uitgewerkt tot een compact A4’tje met meer context en voorbeelden.

De vervolgstappen

Net als vorig jaar wordt er een werkgroep opgezet die de verantwoordelijkheid draagt voor het Great Place To Work traject. Op basis van de uitwerkingen van iedere groep komen zij met concrete en uitvoerbare acties. Gedurende het jaar zullen ze de voortgang ook in het oog houden.

Zo werken we samen aan een beter en mooier Ciratum. #samenverder

Het laatste nieuws