SAFe les 2: inrichten rond waarde

19 augustus 2022

Welkom terug! In mijn vorige artikel heb ik toelichting gegeven over de basis van SAFe. Ik hoop dat ik je een beeld heb gegeven van het basisidee achter SAFe.

In het vorige artikel werden er twee belangrijke termen genoemd. Business agility en dual operating system. De eerste is besproken dus gaan we nu dieper in op het dual operating system.

Jesse Veldhuizen

De korte samenvatting van het Scaled Agile Framework is dat het als een separaat systeem fungeert naast de bestaande structuur. Dat klinkt natuurlijk leuk maar hoe werkt dat in de praktijk?

Een van de belangrijkste stappen van het inrichten van het framework is inrichting rond waarde. Ook dit klinkt weer als een open deur intrappen maar SAFe maakt een belangrijk onderscheid tussen twee typen waardestromen. De operationele waardestroom en de ontwikkel waardestroom.

Waarde en waardestroom

Ik kan me voorstellen dat je je geen voorstelling kan maken bij een waardestroom. Voor de compleetheid zal ik daarom een aantal uitgangspunten benoemen die wij hanteren in het identificeren ervan.

Een waardestroom is een set chronologische stappen die nodig is voor het leveren van waarde. Deze stappen worden gebruikt om het proces te begrijpen én te identificeren waar waarde geleverd wordt. Hierin zijn een aantal zaken belangrijk:

1) Triggers: Iedere waardestroom heeft een trigger. Dit is een belangrijke gebeurtenis waardoor het proces in gang gezet wordt. Dit kan het bezoeken van een website zijn of het aanschaffen van een product.

2) De processtappen: dit zijn de gebeurtenissen die nodig zijn voor het leveren van waarde.

3) Systemen: In iedere waardestroom werken mensen die systemen gebruiken, wordt er informatie verspreid en vaak wordt er met materialen gewerkt. Deze zaken dienen dan ook meegenomen te worden in de waardestroom.

4) Doorlooptijd: De tijd die nodig is vanaf de trigger tot de oplevering van waarde.

Al deze informatie is zeer waardevol om mee te nemen tijdens het in kaart brengen van de waardestroom. Dan zijn we er nog niet, want SAFe maakt een belangrijk onderscheid tussen twee types. De ontwikkel waardestroom en de operationele waardestroom.

Nu we de spoedcursus hebben gehad kunnen we door naar de inhoud van SAFe. Zoals gezegd definieert SAFe twee typen waardestromen. De ontwikkel waardestroom is de plek waar het échte agile werken gebeurt. Daar werken de agile teams in Agile Release Trains (ART).

Mocht je dus nu heel enthousiast worden en verwachten dat we uitgebreid stil gaan staan bij de inrichting van een ART? Dan moet ik je teleurstellen. In dit artikel richten we ons op de operationele waardestroom.

Operationele waardestroom

Helaas gebeurt het namelijk te vaak dat bedrijven te snel de stap zetten naar het inrichten van de Agile Release Trains zonder eerst stil te staan bij de operationele waardestroom. Uiteindelijk kan dit tot gevolg hebben dat de ART’s niet optimaal functioneren of dat het niet duidelijk is waar ze “staan” in de organisatie.

Dus, de operationele waardestroom. De operationele waardestroom is simpel gezegd een technische klantreis. De processen in deze waardestroom zijn gebaseerd op het moment waarop de eindklant (diegene voor wie waarde wordt geleverd) contact of interactie heeft met het bedrijf. Zelf werk ik in de energiesector dus ik gebruik een energieleverancier als voorbeeld.

Voorbeeld

Als consument wil ik van energieleverancier wisselen. Dat is de trigger waarmee het proces in gang gezet wordt. Als we de waardestroom zo klein mogelijk maken dan herken ik chronologisch een viertal stappen binnen het proces.

1) Ik ga mij eerst breed oriënteren.

2) Na het oriënteren heb ik een shortlist en ga ik specifiek een klein groepje leveranciers uitlichten.

3) Ik heb een keuze gemaakt en meld mij aan bij de leverancier.

4) Uiteindelijk moet er betaald worden.

Dit levert uiteindelijk de volgende weergave op:

Dit is een schematische weergave maar geeft een goed beeld van de eerste stap die nodig is om tot een dual operating system te komen. Voordat de bovenstaande weergave ook daadwerkelijk bruikbaar is dient er veel meer diepgang in te zitten. Dan gaan we ook kijken naar de stappen die de klant doorloopt tijdens het oriënteren en de stappen die de leverancier zet tijdens het aanmelden bijvoorbeeld.

Onze aanpak

Wij als Ciratum kunnen heel goed helpen bij het ondersteunen en identificeren van de operationele waardestroom. Al onze consultants hebben veel kennis van de energiemarkt. Dit maakt het voor onze klanten extra waardevol om ons te betrekken in dit proces. Wij hebben namelijk niet alleen het vermogen om naar de interne processen te kijken, maar door onze ervaring hebben wij ook brede kennis van de gehele sector. Daarnaast kunnen wij ook een waardestroom-identificatie-workshop faciliteren.

Het voorbeeld dat ik heb gegeven is heel simplistisch maar onderschat zeker niet hoe lastig het kan zijn om een waardestroom volledig en juist weer te geven. Er zijn veel complexe mechanismen die verschuild zitten in de waardestroom. Deze blijven verborgen als we niet de juiste mensen erbij betrekken. Niet alle directeuren en managers zijn zich bewust van de operationele zaken waardoor het lastig is om de mechanismen met hen naar boven te krijgen. Het kan daarom helpen om een externe consultant de workshop te laten faciliteren zodat er extra aandacht is om de juiste mensen aan tafel te krijgen.

Wil je meer weten over hoe wij deze workshops organiseren? Neem dan contact met ons op.

Het laatste nieuws