Low-code Web Development

9 juni 2020

Een van de laatste buzzwords binnen IT is low-code web development. De oneindige mogelijkheden maken de ontwikkeling van applicaties sneller en makkelijker. Wij willen de samenwerking tussen IT en de business vergroten en low-code web development draagt daaraan bij. Door de visuele vormgeving is het proces en de gewenste uitkomst beter te begrijpen door de stakeholders met minder IT kennis.

We zien vaak standaard applicaties die los staan of slecht gekoppeld zijn. Met vervuiling of verlies van data tot gevolg. Helaas gaat dat ook vaak ten koste van de efficiëntie van hele afdelingen.

Business IT alignment

Om IT goed af te stemmen op de Business is het belangrijk dat grondig onderzocht wordt waar de crux in het proces zit. Zo’n onderzoek kan op korte termijn vaak veel inzichten kan opleveren. Op basis van die inzichten kunnen wij de nieuwe omgeving ontwerpen, bouwen, monitoren en onderhouden. De visuele mogelijkheden die low-code platforms bieden maken het mogelijk de Business bij iedere stap te betrekken. We ondersteunen waar nodig of nemen het project management tijdelijk uit handen. Softwareontwikkelingen binnen een low-code omgeving zijn namelijk eenvoudig over te dragen aan de eigen afdeling.

Focus verleggen

Iedere klant heeft andere speerpunten waarmee rekening gehouden moet worden. Door de ervaring die we tijdens eerdere web development opdrachten hebben opgedaan weten we wat de valkuilen kunnen zijn. Low-code web development is in veel gevallen de oplossing óf versimpelt de oplossing.

Binnen Ciratum hebben we de meeste ervaring met het low-code web development platform OutSystems. Voor de front-end ontwikkeling van een helpdesk bij een bekend meetbedrijf hebben we daarnaast gewerkt met Bizagi.

Het laatste nieuws