Waar we Qirion allemaal bij helpen

17 maart 2022

Aan het energienieuws dat we zien en horen via tv, radio en internet hangt regelmatig het label energietransitie. Een positieve ontwikkeling als je het aan ons vraagt.

Nederlanders kiezen vaker voor een duurzaam(er) alternatief én tonen meer bereidheid om een steentje bij te dragen. Of dat steentje nou elektrisch rijden, koken of verwarmen heet, niet alle elektriciteit is hetzelfde. Onze energie moet meer opgewekt gaan worden door duurzame bronnen. Dat betekent minder leunen op de grootschalige vervuilende opwek van kolen- en/of gascentrales.

De eindstreep van deze transitie is voorlopig nog niet in zicht, maar wij zetten die stip graag op de horizon. Enerzijds door betere keuzes te maken als bedrijf en anderzijds door opdrachtgevers bij te sturen en te ondersteunen. Dus ook bij onze opdrachtgever Qirion!

Qirion?

In hun eigen woorden: de expert én lifecycle service provider van energienetten. De vertaling: ze ontwerpen, bouwen en onderhouden het energienet van vandaag en morgen. De focus ligt op hoog- en middenspanning. Zo helpen ze netbeheerders bij het ontwikkelen van nieuwe elektriciteitsnetten. Door Qirion zijn onze Nederlandse energienetten de meest betrouwbare ter wereld. De netbeheerders zorgen vervolgens dat alle hoeken van Nederland ook daadwerkelijk worden aangesloten.

Samen bijdragen aan de energietransitie

In de media hoor en lees je voornamelijk over zonneparken, windmolens, elektrische auto’s, laadpalen en warmtepompen. Al die toepassingen hebben één ding gemeen. Ze zijn aangesloten op het hoog-, midden- of laagspanningsnet van een van de Nederlandse netbeheerders. En dat net moet mee veranderen.

De herkomst van de energie is aan het verschuiven. Vroeger hadden we genoeg aan een paar grote opwekkers, maar de verdeling verandert omdat de écht groene energie op kleinere schaal wordt opgewekt. Het aantal opwekkers groeit dus met de dag, want daar vraagt ons toenemende verbruik om. En tegelijkertijd neemt de vraag naar groene energie snel ook hard toe. Zeker nu we meer en meer van het gas af willen.

Aan de slag bij Qirion

De projectmanagers, portfoliomanagers en projectondersteuners die wij aan Qirion leveren, vergroten het succes van Qirion. En dat zijn er nogal wat op het moment. Zo staan we de landelijke units Kabels, Terreinen & Gebouwen (T&G) en Portfolio & Support (P&S) bij. In alle gevallen staat optimaliseren centraal. Hieronder lees je wat onze collega’s in iedere unit doen.

Kabels

Om de groeiende hoeveelheid opgewekte energie naar huishoudens en bedrijven te transporteren, is een groot netwerk nodig. Dat netwerk bestaat uit kabels (ondergronds) en lijnen (bovengronds). Binnen deze unit focust Qirion zich op het aanleggen, verleggen en onderhouden van kabels met een capaciteit van meer dan 50.000 volt (voornamelijk binnen het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander).

De werkzaamheden strekken zich uit van ‘visuele kabelinspecties’ tot het ontwerpen en aanleggen van geheel nieuwe verbindingen. Binnen dit soort projecten zijn de belangen groot. Daardoor heb je volwassen projectmanagement nodig om alles in goede banen te leiden.

We coördineren projecten in het Oosten, het Noorden, regio Amsterdam en het Gooi en zijn in onze rol vaak als het verlengstuk van de projectmanagers. We houden ons bezig met het opstellen en beheren van projectplanningen, bijhouden van de financiële voortgang op projecten en correcte administratie van de projecten.

Daarnaast ondersteunen we het projectteam met alles wat er extra bij komt kijken. We doen bijvoorbeeld projectbezoeken, om grip te houden op de technische realisatie en veiligheid. Ook het calculeren en opstellen van offertes voor nieuwe projecten komt regelmatig terug.

Procesverbetering zit in het DNA van iedere Cirati. Daarom houden we ons ook bezig met verschillende verbeterinitiatieven, zoals het versnellen van het afsluitproces en het inzichtelijk maken van het storingsproces.

Terreinen & Gebouwen

Binnen deze unit van Qirion werken specialisten aan een breed scala van onderwerpen op het gebied van beheer en onderhoud aan bouwwerken en terreinen. Denk aan onderhoud of vervanging van ‘Gebouw Gebonden Installaties’, controles van hulpmiddelen, asbestwerkzaamheden, complete reconstructies van gebouwen en daken of het verhogen van de netbeveiliging.

Wij helpen deze unit met programmamanagement en projectondersteuning. Via die route spelen we een actieve rol in alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsprojecten die in opdracht van TenneT en Liander uitgevoerd worden. Per jaar worden er 40+ hoogspanningslocaties onderzocht en minimaal 30 hoogspanningslocaties zoveel mogelijk vrij gemaakt van asbest. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk zodat de specialisten van Qirion, Liander en TenneT ongestoord en op de juiste momenten veilig onderhoud kunnen uitvoeren aan de technische installaties.

Ook managen we verschillende aanpassingsprojecten op bestaande technische locaties en zijn we aangesloten bij het landelijke assetbeveiligingsprogramma; TEASEc. Binnen dit programma werken de Nederlandse netbeheerders TenneT, Enexis, Alliander, en Stedin (waar Zeeuwse netbeheerder Enduris sinds januari 2022 ook onder valt) samen om hun infrastructuur beter te beschermen tegen gevaren van buitenaf.

Naast het programmamanagement ondersteunen we de verschillende projectmanagers binnen Terreinen & Gebouwen met opstellen en beheren van projectplanningen, bijhouden van de financiële voortgang op projecten en het correct administreren van de projecten. Ook in vergunningstrajecten weten wij onze weg goed te vinden.

Portfolio & Support

Onlangs heeft Qirion een nieuwe afdeling opgericht met als doel alle projecten inzichtelijk te maken en een portfolio op te gaan bouwen. Door dat portfolio kunnen Qirion en hun opdrachtgevers beter prioriteren. Zorgen dat de projecten in juiste volgorde worden uitgevoerd wordt zo een stuk eenvoudiger. Hiermee wordt er een mooie stap gezet in het oplossen van de maakbaarheidsproblematiek die alle netbeheerders kennen. Met name problemen als gevolg van de grote schaarste aan technisch personeel.

Sturing op basis van dit portfolio stelt opdrachtgevers Liander en TenneT in staat om de middelen die beschikbaar zijn voor nieuwbouw, uitbreidingen en onderhoud maximaal te benutten. Een directe manier voor Qirion om de bijdrage aan de energietransitie te borgen. En dat zijn de uitdagingen waar wij heel graag aan meebouwen.

Een duurzame samenwerking

Ondertussen werkt Ciratum al meer dan 4 jaar samen met Qirion en zijn er mooie resultaten behaald. Kijkend naar de toekomst staan er al mooie en spannende uitdagingen klaar. Zowel projecten, programma’s als binnen het portfolio. Een duurzame samenwerking met duurzaam resultaat dus!

Het laatste nieuws