Verduurzaming van particuliere woningen

16 juni 2020

Afgelopen maand heeft Ciratum een onderzoeksrapport afgeleverd over de ‘Waardeontwikkeling van Verduurzaamde Woningen’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bredase Energie Coöperatie (BRES) en landelijke energie coöperatie Hoom. Beide coöperaties houden zich bezig met verduurzaming particuliere woningen, in samenwerking met bewoners.

BRES en andere lokale energie coöperaties zijn samen een nieuw initiatief gestart om woningeigenaren te helpen verduurzamen. Ze adviseren en begeleiden de bewoners en consumenten door het gehele verduurzamingsproces en bieden waar nodig ondersteunende financiering aan. Deze financiering is zo opgezet dat de investeringskosten kunnen worden afbetaald met de besparing op de maandelijkse energielasten.

Zo blijkt dat veel mensen wel geïnteresseerd zijn in verduurzamen, maar simpelweg niet over de financiële middelen beschikken om het ook daadwerkelijk te realiseren. Waar gebruikelijke financiers (b.v. banken) bij het verstrekken van een lening vooral letten op het inkomen (loan to income), biedt BRES een financiering aan op basis van het besparingspotentieel (loan to value). Een investeringspakket van € 25.000 aan maatregelen kan met een besparing van 100 euro per maand op de energielasten in 20 jaar volledig worden afbetaald. Deze aanpak zou de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen op gang moeten brengen.

Het effect

Naast de besparingen op de maandelijkse energielasten heeft verduurzaming ook een effect op de waardeontwikkeling van de woning, het indirecte rendement. Dit is waar het onderzoek van Ciratum zich voornamelijk op heeft gericht.

Wat is het effect van verduurzaming op de waardeontwikkeling van woningen?

Dit is een complex vraagstuk waar veel verschillende factoren bij komen kijken. Zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van welke soort verduurzamende maatregelen er worden getroffen en van het woningtype en originele staat van het huis. De locatie speelt ook een belangrijke rol. In het onderzoek is geprobeerd om meer duidelijkheid te schetsen over dit onderwerp en zijn er een aantal voorzichtige conclusies geformuleerd.

Allereerst zijn consumenten inderdaad bereid meer te betalen voor huizen met duurzame oplossingen. Men hecht daarbij vooral waarde aan de economische voordelen en de vooruitgang op het gebied van comfort. Consumenten zijn dus over het algemeen wel bereid om te betalen voor duurzame maatregelen, maar niet zozeer vanuit een milieubewust oogpunt. Dit is een van de redenen waarom de waarde van een beter energielabel beperkt blijft.

Daarnaast lijken ook de meeste studies een significant hogere transactieprijs te vinden voor verduurzamende woningen. De omvang van het effect is afhankelijk van verschillende factoren en verschilt per onderzoek, maar in de meeste gevallen wordt er een gemiddelde waardestijging tussen de 2% en 4% vermeld. Het gaat dan om een verduurzaming van een gemiddeld energielabel D naar een gunstig label A of B. Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde in Nederland van €300.000,- komt de duurzaamheidspremie uit tussen de €6.000,- en €12.000,-. Een verduurzaming van label G naar A kan zelfs een rendement opleveren van 10% tot 15%.

Het effect is sterk afhankelijk van hoeveel duurzamer het huis is geworden als gevolg van de maatregelen. Hoe groter de labelsprong, hoe groter de waardestijging. Bij een labelsprong van 1 stap is de gemiddelde waardestijging 1,5%, bij 2 stappen is het gemiddelde rendement 2,8% en bij 3 is dat 3,6%. Het effect van energielabels op de woningwaarde is ook afhankelijk van de locatie. In gebieden met een overspannen woningmarkt zal er een relatief klein effect te zien zijn. Het effect zal beter zichtbaar worden in gebieden met meer ruimte op de huizenmarkt.

Verduurzaming van woningen is een relatief nieuw onderwerp in de academische wereld, waar nog weinig onderzoek naar is gedaan.  Er zal dan ook meer onderzoek moeten plaatsvinden om de waardestijgingen nauwkeuriger te kunnen bepalen in verschillende contexten. Ciratum zal deze ontwikkeling blijven volgen en zet zich in om ook op het gebied van verduurzaming een impact te kunnen maken.

Werken bij Ciratum

Wil jij als consultant aan de slag én wil je bij een bedrijf werken waar groei centraal staat? Groei van jou als professional, maar ook van de organisatie zelf? Én waar je deels kunt thuiswerken?

Dan hebben we vast een vacature voor jou!

Het laatste nieuws