Waar we Qirion allemaal bij helpen

Aan energienieuws dat we zien en horen via de tv, radio of internet hangt regelmatig het label energietransitie. Een positieve ontwikkeling als je dit aan ons vraagt als consultants in o.a. de Nederlandse energiesector.  

Nederlanders kiezen vaker voor een duurzaam(er) alternatief én tonen meer bereidheid om een steentje bij te dragen. Of dat steentje nou komt uit  elektrisch rijden, koken of verwarmen. Onze energie moet dus meer opgewekt worden door duurzame bronnen. Dat betekent minder leunen op de grootschalige vervuilende opwek van kolen- en/of gascentrales.

De eindstreep van deze transitie is voorlopig nog niet in zicht, maar wij zetten die stip graag op de horizon. Enerzijds door als bedrijf de betere keuzes te maken en anderzijds door opdrachtgevers bij te sturen en te ondersteunen. Dus ook bij onze opdrachtgever Qirion! 

Qirion? 

In hun eigen woorden: de expert én lifecycle service provider van energienetten. Ze ontwerpen, bouwen en onderhouden het energienet van vandaag en morgen. De focus ligt op hoog- en middenspanning. Zo helpen ze klanten (netbeheerders) bij het ontwikkelen van nieuwe elektriciteitsnetten. Door Qirion blijven de Nederlandse energienetten de meest betrouwbare ter wereld. Door de netbeheerders worden alle hoeken van Nederland ook daadwerkelijk aangesloten.

Samen bijdragen aan de energietransitie 

In de media gaat het voornamelijk over zonneparken, windmolens, elektrische auto’s, laadpalen en warmtepompen. Al deze toepassingen hebben tenminste één ding gemeen. Ze zijn aangesloten op het hoog-, midden- of laagspanningsnet van een van de Nederlandse netbeheerders.  

Waar een paar grote energie opwekkers vroeger genoeg waren, is er nu een combinatie van grote en kleine opwekkers nodig. Onder andere omdat de écht groene opwekkers vooral kleinere bijdragen leveren. Het aantal opwekkers groeit met de dag, want daar vraagt ons toenemende verbruik om. Zeker nu we meer en meer van het gas af willen. 

Aan de slag bij Qirion 

De projectmanagers, portfoliomanagers en projectondersteuners die wij aan Qirion leveren, vergroten het succes van Qirion. En dat zijn er nogal wat op het moment. Zo staan we de landelijke units Kabels, Terreinen & Gebouwen (T&G) en Portfolio & Support (P&S) bij. In alle gevallen staat optimaliseren centraal. Hieronder lees je wat onze collega’s in iedere unit doen.  

Kabels 

Om de groeiende hoeveelheid opgewekte energie naar huishoudens en bedrijven te transporteren, is een groot netwerk nodig. Dat netwerk bestaat uit kabels (ondergronds) en lijnen (bovengronds). Binnen deze unit focust Qirion zich op het aanleggen, verleggen en onderhouden van kabels met een capaciteit van meer dan 50.000 volt (voornamelijk binnen het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander).  

De werkzaamheden strekken zich uit van ‘visuele kabelinspecties’ tot het ontwerpen en aanleggen van geheel nieuwe verbindingen. Binnen dit soort projecten zijn de belangen groot. Daardoor heb je volwassen projectmanagement nodig om alles in goede banen te leiden.  

We coördineren projecten in het Oosten, het Noorden, regio Amsterdam en het Gooi en dienen in onze rol vaak als het verlengstuk van de projectmanagers. We houden ons bezig met het opstellen en beheren van projectplanningen, bijhouden van de financiële voortgang op projecten en correcte administratie van de projecten.  

Daarnaast ondersteunen we het projectteam met alles wat er nog extra bij komt kijken. We  doen ook projectbezoeken, bijvoorbeeld om grip te houden op de technische realisatie en veiligheid. Ook calculeren en opstellen van offertes voor nieuwe projecten komt regelmatig terug.  

Bij alle Cirati zit procesverbetering in het DNA, ons DNA. Daarom houden we ons ook bezig met verschillende verbeterinitiatieven, zoals het versnellen van het afsluitproces en het inzichtelijk maken van het storingsproces. 

Terreinen & Gebouwen 

Binnen deze unit van Qirion werken specialisten aan een breed scala van onderwerpen op het gebied van beheer en onderhoud aan bouwwerken en terreinen. Denk aan onderhoud of vervanging van ‘Gebouw Gebonden Installaties’, controles van hulpmiddelen, asbestwerkzaamheden, complete reconstructies van gebouwen, daken of het verhogen van de netbeveiliging. 

Wij helpen deze unit met programmamanagement en projectondersteuning. Via die route spelen we een actieve rol in alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsprojecten die in opdracht van TenneT en Liander uitgevoerd worden. Per jaar worden er meer dan veertig hoogspanningslocaties onderzocht en minimaal dertig hoogspanningslocaties zoveel mogelijk vrij gemaakt van asbest. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk zodat de specialisten van Qirion, Liander en TenneT ongestoord en op de juiste momenten veilig onderhoud kunnen uitvoeren aan de technische installaties. 

Ook managen we verschillende aanpassingsprojecten op bestaande technische locaties en zijn we aangesloten bij het landelijke assetbeveiligingsprogramma; TEASEc. Binnen dit programma werken de Nederlandse netbeheerders TenneT, Enexis, Alliander, en Stedin (waar Zeeuwse netbeheerder Enduris sinds januari 2022 ook onder valt) samen om hun infrastructuur beter te beschermen tegen gevaren van buitenaf. 

Naast het programmamanagement ondersteunen we de verschillende projectmanagers binnen Terreinen & Gebouwen met opstellen en beheren van projectplanningen, bijhouden van de financiële voortgang op projecten en  het correct administreren van de projecten. Ook in vergunningstrajecten weten wij ondertussen onze weg goed te vinden. 

Portfolio & Support 

Onlangs heeft Qirion een nieuwe afdeling opgericht met als doel alle projecten inzichtelijk te maken en een portfolio op te gaan bouwen. Dit portfolio zorgt ervoor dat Qirion en opdrachtgevers beter kunnen prioriteren. Zorgen dat de projecten in juiste volgorde worden uitgevoerd, dat wordt zo een stuk eenvoudiger. Hiermee wordt er een mooie stap gezet in het oplossen van de maakbaarheidsproblematiek die alle netbeheerders kennen. Met name problemen als gevolg van de grote schaarste aan technisch personeel. 

Sturing op basis van dit portfolio stelt opdrachtgevers Liander en TenneT in staat om de middelen die beschikbaar zijn voor nieuwbouw, uitbreidingen en onderhoud maximaal te benutten. Een directe manier voor Qirion om de bijdrage aan de energietransitie te borgen. En dat zijn de uitdagingen waar wij heel graag aan meebouwen.

Een duurzame samenwerking 

Ondertussen werkt Ciratum al meer dan 3 jaar samen met Qirion en zijn er mooie resultaten behaald. Kijkend naar de toekomst staan er al mooie, nieuwe en spannende uitdagingen klaar in projecten, programma’s en portfolio. Een duurzame samenwerking met duurzaam resultaat dus! 

Contact

Hulp nodig in een specifieke rol? Neem dan contact met ons op!

Vul het formulier hieronder in of bel Stijn of Manon.