Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze doelen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, moeten overeenkomen met die van onze klanten. In ons dagelijks werk leveren wij een bijdrage aan de duurzame toekomst van de Nederlandse water-, telecom- en energiesector. Een toekomst waarin zelfvoorzienende projecten en de decentrale opwek van energie een grote rol spelen. Elektrisch vervoer zal een grotere energieafname als gevolg hebben waarop het elektriciteitsnet voorbereid moet worden. In de water- en telecomsector wordt digitalisering ingezet en verbeterd ten behoeve van hogere efficiëntie en effectiviteit. We zijn dan ook trots om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het behalen van ambitieuze doelstellingen op dit vlak.

Wij doen als organisatie uiteraard waar we goed in zijn, maar zijn ons bewust van de invloed die ons bedrijf heeft op mens, milieu en maatschappij. Naast het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk willen we de maatschappij ook iets teruggeven.

Tijdens de Great Place To Work audit is gebleken dat we onze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen beter kunnen en moeten uitdragen. Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel. Wat is onze eigen visie en hoe kunnen wij hier als bedrijf nog meer voor doen?

Mens

Als werkgever dragen wij een grote verantwoordelijkheid naar onze collega’s. We zijn dan ook trots op de hoge mate van betrokkenheid die ons bedrijf kent. Iedereen krijgt de ruimte en het vertrouwen om zijn of haar eigen carrière vorm te geven. In ruil daarvoor doen wij een beroep op ieders intrinsieke motivatie om zichzelf te ontplooien: daarin faciliteren wij graag! De gezondheid van onze collega’s hangt daar ook sterk mee samen. Het door onze collega’s in het leven geroepen ‘Ciratum Sana’, levert regelmatig leuke sportieve uitjes op die onderling georganiseerd en bezocht worden.

Milieu

Omdat we als consultants op wisselende locaties werken, heeft vervoer een groot aandeel in onze invloed op het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met betrekking tot het milieu, betekent het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dat doen we onder andere door te streven naar een wagenpark dat voor het overgrote deel uit elektrische auto’s bestaat. Medio 2020 rijdt al meer dan 50% van onze collega’s in een volledig elektrische auto en besparen we een jaarlijks oplopend aantal kg CO2!

Maatschappij

Gedurende ons 12-jarig bestaan hebben we gezamenlijk geld opgehaald voor onder andere stichting De Milieujutter op Terschelling en stichting Energy4All. Ook sponsoren we goede doelen via acties van onze collega’s. Zo deed een collega bij een opdrachtgever mee aan de ‘Alp d’HuZes’ en hebben vier collega’s de Dam tot Damloop gelopen. Een aantal jaren geleden hebben we daarnaast MVO-dagen in het leven geroepen. Zo hebben we bijvoorbeeld bomen gekapt op de Leersumse Heide voor Staatsbosbeheer en voor stichting Pluryn de buitenruimte van nieuwe huisvesting in Nijmegen opgeknapt. Dit doen we primair vanwege het maatschappelijk belang, maar ook om onze onderlinge band en daarmee onze bedrijfscultuur te versterken. Voor maatschappelijke doelen blijven wij ons altijd inzetten!


Binnen onze bedrijfsvoering is het vinden van de juiste balans met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen een continu proces. Het bewustzijn waar dat om vraagt, is verankerd in onze bedrijfscultuur én de normen en waarden die wij delen en uitdragen.

Contact

Kunnen wij helpen bij het invullen van een specifieke rol? Neem dan contact met ons op!

Vul het formulier hieronder in of bel met Stijn of Rudolf.