Process Mining Pilot

Auteur: Feroz Fernandes

Afgelopen november hebben wij, in samenwerking met Robin Energie, een pilot opgezet volgens de principes van Process Mining. Deze methodiek kan ingezet worden om procesanalyses te versnellen en kan zo in korte periode een ‘blackbox’ inzichtelijk maken. Op basis van deze pilot zijn wij overtuigd dat deze methode voor meer van onze klanten van grote waarde kan zijn!

Gedurende de pilot lag de focus op het facturatieproces. Als eerste stap werd de beschikbare dataset opgeschoond en geprepareerd. De beschikbare data bleek “gaten” te vertonen doordat de historische data alleen weggeschreven was wanneer er een mutatie op de factuur plaatsvond. Door deze data aan te vullen, konden we een volledige dataset van 6 maanden gebruiken om de pilot op te zetten.

Uit het analyseren van alle data kwam naar voren dat de door Robin Energie gestelde KPI niet gehaald werd. Maar 87% van de facturen werd betaald, in plaats van de 95% die nodig is om een rendabele businesscase te hebben. Om deze KPI te behalen, zal het percentage uitval dus van 12% teruggebracht moeten worden naar 5%. Deze inzichten zijn voor Robin Energie erg waardevol, omdat deze het onderbuikgevoel ondersteunen en er nu gericht naar een oplossing gezocht kan worden. Samen gaan wij dan ook verder met het analyseren van de oorzaken.

Wij zijn ervan overtuigd dat Process Mining voor meer van onze klanten zeer waardevol kan zijn. De tooling zorgt er namelijk voor dat in een vrij korte periode een “blackbox” inzichtelijk kan worden gemaakt. Effectief is er in totaal 40 uur aan deze pilot besteed. Voor het beeld; 80% is besteed aan het prepareren van de correcte dataset, 5% aan het gebruiken van de tooling en 15% aan het analyseren van de resultaten.

Voor ons een zeer leerzame pilot die inzicht heeft verschaft in een nieuwe methode, een methode die wij zullen gaan gebruiken om onze klanten nog beter te helpen!