De gevolgen van de sector release (2/2)

De Sector Release 2017 is afgerond en sinds 24 maart jongstleden live! De wijzigingen in de energiemarkt met betrekking tot ‘Meerdere Leveranciers Op een Aansluiting’ (MLOeA) en ‘Dataveiligheid’ zijn succesvol doorgevoerd door de betrokken marktpartijen. Even kwijt waar dit precies over ging? Lees dan ons eerder gepubliceerde artikel hier.

Om te blijven opereren in de energiemarkt dient iedere marktpartij zich te kwalificeren voor de nieuwe en aangepaste functionaliteiten van EDSN. De wijzigingen hebben meestal geen directe invloed op verbetering van de bedrijfsprocessen of een positiever netto resultaat. Reacties als “we gaan er geen cent extra op verdienen” liggen voor de hand, maar het behalen van het kwalificatiecertificaat is wel noodzakelijk om gebruik te mogen maken van de diensten van EDSN.

Klantcase: PZEM Energy B.V.

Wil je meer weten over dit artikel?
Neem dan contact op met Marcel.

De (half)jaarlijkse Sector Releases zorgen ervoor dat naast prijs en politieke invloeden, de energiemarkt in beweging blijft. De centrale registers krijgen nieuwe functies, nieuwe berichten worden geïntroduceerd of bestaande berichten worden aangepast. Net als vele andere marktpartijen heeft ook PZEM Energy B.V. zich als B2B energieleverancier gekwalificeerd om deze diensten van EDSN te kunnen blijven gebruiken. PZEM is een samenwerkingsverband aangegaan met Ciratum om de Sector Release volledig te begeleiden en op test en implementatiegebied te ontzorgen.

De Sector Release zorgt over het algemeen voor meer complexiteit, maar het biedt ook kansen om kritisch te kijken naar de bestaande bedrijfsprocessen. Er is gestart met het analyseren van de impact van deze Sector Release op de processen en onderliggende systemen. Hieruit is naar voren gekomen dat vooral sales, facturatie en marketing processen door deze Sector Release geraakt worden. De nieuwe functionaliteiten vanuit EDSN bleken hier en daar echter interpretatiegevoelig te zijn. Een voorbeeld van zo’n definitie met vrijheid ter interpretatie is de klantsleutel. De klantsleutel is nodig om meer stamdata op te kunnen vragen van de aansluiting(en) van de klant (bijvoorbeeld het standaard jaarverbruik). De vrijheid die geboden wordt, is dat een energieleverancier mag kiezen voor een geboortedatum en/of IBAN als basis voor de klantsleutel. Hierbij speelt de vraag mee of überhaupt wel bekend is van elke klant wat zijn geboortedatum of IBAN is. Is de geboortedatum daarnaast wel een handige keuze voor grootzakelijke aansluitingen? Daarnaast, welke IBAN ga je hanteren? Hoewel PZEM zich bewust is geweest van de consequenties van deze interpretatieruimte, zal de praktijkervaring uit moeten wijzen hoe deze klantsleutel (en wanneer leveranciers deze gebruiken; de toestemmingsleutel) gebruikt gaat worden.

Met de livegang van de nieuwe Sector Release gaat altijd een grote hoeveelheid testwerk gepaard en is goede samenwerking van cruciaal belang. Een team van ervaren key-users heeft zich hard ingezet om mogelijke bugs tijdig te identificeren. Een proces waarbij je soms twee stappen terug moet, om er uiteindelijk weer drie vooruit te kunnen zetten. Met de juiste afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen is snel resultaat geboekt. Gedurende dit proces hebben we binnen PZEM met een schuin oog gekeken naar verbeteringen van interne bedrijfsprocessen en ondersteuning geboden bij diverse kleine projecten. Dit alles heeft geleid tot een succesvolle overgang van de testomgeving naar de productieomgeving in het weekend van 24 maart.

Wat betekenen deze wijzigingen?

Meerdere Leveranciers Op een Aansluiting kan het gebruik van laadpalen of het terugleveren (en daarmee opwekken) van energie vereenvoudigen. De drempel is verlaagd om een extra allocatiepunt aan te vragen. Met het oog op de energietransitie lijkt dit ons een goed initiatief om de vraag die deze trend met zich meebrengt beter te faciliteren. Op korte termijn is de verwachting dat er nog niet veel secundaire allocatiepunten (SAP) worden aangevraagd. Op een SAP is het namelijk niet mogelijk om restitutie energiebelasting te krijgen en de mogelijkheid om een nieuw regulier allocatiepunt aan te vragen blijft bestaan. Toch kunnen nieuwe speciale producten van energieleveranciers specifiek voor een SAP (bijvoorbeeld met betrekking tot teruglevering) gunstig uitpakken voor de consument. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre deze producten daadwerkelijk iets opleveren. Misschien dat de Sector Release van 2018 hier vervolg aan geeft.

Ervaring van de klant

“Ciratum heeft ons geholpen om samen met PZEM medewerkers de Sector Release succesvol live te brengen en heeft ons ontzorgt bij de implementatie ervan. Wederom een IT project wat on-time, on-target en binnen budget is opgeleverd.”

Vincent Meerman, General Manager B2B PZEM Energy

Contact

Kunnen wij helpen bij het invullen van een specifieke rol? Neem dan contact met ons op!

Vul het formulier hieronder in of bel met Stijn of Rudolf.