Zien is doen?

Auteur: Rudolf Das

Verwondering. Dat is de beste basis voor verandering. En verandering is altijd nodig.

Alle organisaties zijn onderhevig aan veranderingen. Externe veranderingen zoals producten en markten, de 24 uurs economie, blockchain, snel veranderende media, maar ook interne veranderingen zoals, werkprocessen, IT, samenwerkingsvormen: kortom alles verandert. En daarnaast, ook het tempo van deze veranderingen blijft met rasse schreden omhoog gaan.

Een aantal jaar geleden werd binnen organisaties gestart met een verandertraject, de Ist en de Soll situatie werden bepaald en vervolgens werd de verandering doorgevoerd. Alle partijen werden betrokken in de besluitvorming en uitvoering en dat leidde tot het vieren van successen.  Hierna ontstond er een stabiele situatie die maanden duurde waarin er geen aanleiding was tot nieuwe verandering. Bijvoorbeeld een introductie van de handheldterminals voor het opnemen van meterstanden bij energiebedrijven in plaats van het opnemen van meterstanden via meterstandkaarten: de vernieuwde werkwijze werd geïmplementeerd en de business transitie werd gedaan. Daarna werkten de meteropnemers met de handterminals en werden de opgenomen standen geladen in het backoffice systeem. Waren klanten bij herhaling niet thuis, dan moesten zij zelf de standen doorgeven op achtergelaten standenkaartjes. Pas nadat deze nieuwe procesgang operationeel was, werd  nagedacht of b.v. het versturen van standenkaartjes ook efficiënter kon. De markt werd verkend en zo ontstond de introductie van voice response systemen waarmee klanten zelf hun standen konden ingeven  in plaats van door de meteropnemer achtergelaten standenkaartjes. Vervolgens moesten die  standen natuurlijk ook nog (in eerste instantie) handmatig verwerkt worden.

De wereld veranderde en zo ook het tempo van deze veranderingen. Er was of kwam geen tijd voor een stabiele situatie omdat het optimum van de Soll situatie al gedurende het verandertraject veranderde. Na een succesvolle verandering werd alweer aan het volgende verandertraject begonnen. Waren bedrijven nog bezig om het voice response systeem te optimaliseren dan  werd tegelijkertijd door de komst van het internet onderzocht of het doorgeven van meterstanden ook gelijktijdig via het internet kon worden gefaciliteerd.

Op dit moment is de wereld waarin we leven nóg veel complexer en sneller geworden. We doen diverse verandertrajecten simultaan waardoor deze veranderingen steeds complexer worden. Alles moet efficiënter en effectiever en er is een constante druk om te presteren en KPI’s te halen. Met ons allen zijn wij om die redenen zo gefocust op deze verandertrajecten dat verbeterpotentieel (dat vaak voor het opgrijpen ligt) geen aandacht meer krijgt.

Toch kunnen wij zelfs in de huidige tijd nog meer verandering doorvoeren. Dat zit in kleine dingen die vaak niet zo complex zijn maar wel tot een groot resultaat leiden. We kennen allemaal de te verbeteren werksituaties die met kleine inspanning een groot resultaat opleveren. Wacht niet op de grote verbeterprogramma’s waarin deze (mogelijk) worden meegenomen. Maar pak ze aan en voer de verandering door.

Het maakt niet uit hoeveel verbeteringen al onderweg zijn, pak die kans en doe het nog iets beter of sneller voor je klant. Maak het marktproces net wat eenvoudiger, snijd die ene overdrachtstap uit het bedrijfsproces en maak dit proces hiermee nog efficiënter of effectiever. Het hoeft en moet zeker niet wachten tot deze kleine veranderingen een plaats krijgen in de grotere programma’s.

Natuurlijk doe je dit voor je klant(en) en/of voor je bedrijf en is het resultaat van jouw relatief kleine inspanning groot. Maar net zo belangrijk is dat het leidt tot een groot persoonlijk victoriegevoel. Daardoor wordt veranderen niet bedreigend maar juist heel erg leuk. Daarnaast ga je niet alleen met plezier terug naar huis maar juist ook met plezier naar je werk toe. Je maakt kort cyclisch meetbaar verschil en er is niets leukers dan meetbaar verschil maken.

Zie je een kleine verbetering? Pak hem op en implementeer die verbetering. Wacht niet tot de grote veranderprojecten en programma’s zijn uitgerold. Kleine verbeteringen zijn in ruime mate om je heen te zien. Pak ze op en verbeter. Het geeft werkelijk een fantastisch gevoel en je wordt gedreven om meer veranderingen te omarmen.

Ik zeg: zien is doen!