Migratie van Excelergy naar RevenueManager

De probleemstelling

Bij een energieleverancier met een bijzonder klantenbestand heeft begin 2015 een systeemmigratie plaatsgevonden van Excelergy naar RevenueManager. Ondersteuning voor deze nieuwe software is door ons opgepakt vanaf half 2016. het contact was snel gelegd door de expertise die Ciratum heeft met de producten van Excelergy. Na de eerste support te hebben geboden, zijn nog eens twee van onze consultants betrokken bij het project.

Vanwege de uitgevoerde migratie van het klantenbestand in 2015 werd in januari 2017 door de debiteurenafdeling geconstateerd dat er een te groot openstaand saldo was ontstaan. Deze achterstand had voornamelijk te maken met het boekjaar 2015 waarbij tot dan toe nog een aantal klanten een openstaand saldo had, terwijl deze klanten de leverancier op dat moment al hadden verlaten. Aangezien de termijn verstreken was waarop saldi vereffend mogen worden, dienden deze openstaande klantsaldi te worden verrekend in de financiële administratie.

De specifieke wensen en behoeften zijn samen met de opdrachtgever in beeld gebracht. Volledige automatisering van saldi, gesplitst vereffenen in de financiële administratie én op de achtergrond ook verrekenen met derden. Het doel was om dit alles te realiseren in een periode van 4 weken zodat er over het boekjaar 2015 geen openstaand klantsaldo meer zichtbaar zou zijn. Op deze manier ontstond er een realistisch beeld op het moment dat de totale balans in kaart gebracht werd.

Testen

De consultants van Ciratum nemen een hands-on mentaliteit met zich mee en kunnen de schakel zijn tussen de verschillende afdelingen binnen organisaties. Door het gebruik van verschillende resources en het OTAP principe (Ontwikkeling, Test, Acceptatie & Productie) is geprobeerd het beoogde doel te realiseren. De afdeling databeheer heeft daarvoor de geautomatiseerde oplossing ontwikkeld heeft. Daarna is er getest wat de impact was van het vereffenen van een klantsaldo volgens de vooraf ingestelde ratio’s, binnen 3 opeenvolgende databases.

Resultaat

De inzet en de aanpak door de consultants van Ciratum heeft ervoor gezorgd dat de jaarrekening alsnog volledig is geaccordeerd conform geldende richtlijnen.
Al met al is bovenstaande case een leuke opdracht geweest en geeft goed weer wat de consultants van Ciratum voor marktpartijen in de energiesector kunnen betekenen.

“Door de technische en functionele kennis van de applicatie die de Ciratum consultants met zich meebrengen, hebben zij een enorme bijdrage geleverd bij het leggen van de fundamentele basis.”

Contact

Kunnen wij helpen bij het invullen van een specifieke rol? Neem dan contact met ons op!

Vul het formulier hieronder in of bel met Stijn of Rudolf.