Klaar voor de gevolgen van de sector release (1/2)

Auteur: Marcel Veldhuizen

De energiemarkt is zoals altijd volop in beweging en daarom is het goed om stil te staan bij de impact van de Sector Release die in 2018 live gaat. Deze terugkerende update om nodige veranderingen in de markt door te voeren brengt dit keer genoeg stof tot discussie en belangrijker nog: actie is nodig! Deze release bestaat uit vier hoofdzaken, waarvan er drie gecombineerd over de maatregelen op het gebied van dataveiligheid gaan. De andere hoofdzaak gaat over het aanbieden en ondersteunen van meerdere leveranciers op één aansluiting.

lampen die hangen vanaf plafond

Meerdere leveranciers op één aansluiting

Op dit moment kunnen consumenten en bedrijven per aansluiting slechts één leverancier hebben. Het is de bedoeling dat voor zowel grootverbruikers als kleinverbruikers – onder bepaalde voorwaarden – klanten meerdere elektriciteitsleveranciers, zogenaamde allocatiepunten, kunnen kiezen en contracteren per aansluiting. Wanneer aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, kunnen deze allocatiepunten zelfstandig meedoen aan de diverse marktprocessen alsof het onafhankelijke aansluitingen zijn en alsof de energie-uitwisseling tussen de achterliggende installaties en het net rechtstreeks heeft plaatsgevonden. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een klant voor de laadpaal van zijn elektrische auto en voor het terugleveren van zelfopgewekte energie een andere leverancier kan kiezen dan voor de stroomvoorziening is gekozen.

U zult zich misschien afvragen, waarom dit wordt geïntroduceerd. Hebben klanten hier wel echt wat aan? Welke producten kunnen leveranciers aantrekkelijk aan grootverbruikers bieden? Zitten leveranciers hier eigenlijk wel op te wachten? Hebben netbeheerders niet al voldoende werk voorhanden?

Hoe relevant deze vragen ook zijn, hoewel klanten, leveranciers en netbeheerders hier mogelijk niet (direct) op zitten te wachten; het gaat wel gebeuren. De Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU), waar marktpartijen zijn vertegenwoordigd heeft de behoefte geconcludeerd vanuit praktijkervaringen in de markt en vanuit de EU om meerdere leveranciers op één aansluiting toe te staan. Ook de Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) heeft deze behoefte onderschreven. Dit gaat alleen op voor elektriciteit en na grootverbruikers gaat dit ook voor kleinverbruikers gelden.

Bestaande aansluitingen zullen eenmalig omgezet gaan worden naar primaire allocatiepunten. In 2018 zouden klanten daarnaast ook een extra leverancier kunnen kiezen voor een apart bemeten gedeelte (zoals een eigen laadpaal voor een elektrische auto). Hiervoor zal een extra secundair allocatiepunt gebruikt worden. Het is hierbij nog wel de vraag waarom klanten een extra secundair allocatiepunt, ofwel een extra leverancier, zouden willen. Leveranciers zullen dus goed ingespeeld moeten zijn door te komen met aansprekende producten, diensten en tarieven voor deze secundaire allocatiepunten. Ook zal elk verkoopkanaal hierop voorbereid moeten zijn om correcte administratie te borgen en verkopers moeten mogelijk extra opgeleid worden.

Leveranciers kunnen er zelf voor kiezen in welke mate het aanbieden van secundaire allocatiepunten actief aangeboden zal worden. Het tijdig ondersteunen ervan naast de primaire allocatiepunten is echter geen keuze, maar een minimum vereiste. Om dit te ondersteunen zullen bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen van leveranciers en netbeheerders aangepast moeten worden. Zo zal de informatie-uitwisseling niet meer over aansluitingen, maar over allocatiepunten gaan en kan de komst van secundaire allocatiepunten ook van invloed op de (opbouw van de) klantfactuur zijn.

Data veiligheid

Momenteel is het mogelijk om de volledige inhoud van het Centraal Aansluitingenregister, Contract Einde Register en Toegankelijk Meetregister te raadplegen zonder dat de klant hier toestemming voor geeft. Om onrechtmatige data uitwisseling bij kleinverbruikers zoveel mogelijk te voorkomen, zijn enkele maatregelen bedacht. De relatie tussen de (potentiële) klant en de leverancier staat bij deze noodzakelijke maatregelen centraal.

De drie hoofdzaken die hierbij spelen zijn: de optimalisatie van data-uitwisseling tussen marktpartijen (IC208), het verwerken van klantsleutels (IC209) en de aanlevering van contracten aan het Contract Einde Register (IC210).

De maatregelen die hierbij genomen worden gaan hoofdzakelijk over het aanleggen en onderhouden van een toestemmingsleutel-administratie en het onderhoud van een klantsleutel-administratie. Deze klant- en toestemmingsleutels dienen up-to-date gehouden te worden door de leverancier, zodat regionale netbeheerders dit kunnen controleren. Deze sleutels moeten correct zijn om de klant een (foutloos) aanbod-op-maat te kunnen doen en de privacy van de klant te waarborgen. Contactpersonen zullen ook aangesteld moeten worden om verzoeken voor deze sleutels te honoreren, waarbij andere marktpartijen om toestemmingsgegevens vragen. Leveranciers hebben nog wel de keuze om een aanbod-op-maat niet actief aan te bieden en daardoor dit proces te omzeilen. De verplichting voor het aanleveren van klantsleutels komt hiermee echter niet te vervallen.

Om dit mogelijk te maken zal bij livegang een eenmalige aanlevering van klantsleutels plaats moeten vinden. Tevens zal het verkoopproces aangepast moeten worden, vooral door de komst van toestemmingsleutels en zullen verkopers getraind moeten worden. Tenslotte zullen eventueel algemene leveringsvoorwaarden op deze maatregelen aangepast moeten worden.

De NEDU heeft de volgende animatie gepubliceerd over hoe het aanbieden van energieproducten aan een klant en de rol van leveranciers en netbeheerders hierbij gaat veranderen:

Bron: http://www.nedu.nl/download-nu-de-animatie-actieplan-dataveiligheid/

Tijd voor actie!

De wereld gaat gewoon door, maar de berichtdefinities veranderen, secundaire allocatiepunten en toestemmingsleutels worden een feit. Als energieleverancier, netbeheerder en andere marktpartij liggen de proces en IT veranderingen op de loer.

Na het onder ogen zien van deze Sector Release, is het van belang de gevolgen ervan aan te pakken en de veranderingen tijdig doorgevoerd te hebben, zodat de organisatie er echt helemaal klaar voor is!